Klicka på länken nedan för att se dokumentet kring frågor ochs svar kring affärssystem och också för en kort ordlista för termer inom IT-branschen och speciellt i romanen "En enkel uppradering".

OBS: Vill du ha dokumentet i eget fönster och kunna fortssättta i www.fiality.se skall du högreklicka på länken och trycks på "Öppna länk i ny flik".

Extra FOS by