Numera är jag författare på heltid efter att ha arbetat i fyrtio år inom it-branschen. Jag var bland annat med om att utveckla ett av de första journalsystemen på Danderyd och ledde delar av Riksdagens digitalisering i slutet av åttiotalet. Sedan dess har jag haft förmånen att få delta i många förändringsprojekt i olika roller både inom industri och offentlig sektor.
Skrivandet började på Skrivarakademin 2002. Debuten ”En enkel uppgradering” kom 2015. Mina böcker är skrivna i en genre som jag kallar Fiality (Fiction-based on reality). De hämtar inspiration från det inre av it-världen och märkliga ting som hänt där.

Det allra viktigaste har varit att berätta roande historier, som skall ge dig som läsare/lyssnar några lättsamma timmar. Människornas öden, äventyr, konflikter och krumbukter är det väsentliga.
Men böckerna har också ett allvarligare syfte. Historierna belyser vad som händer när chefer/ledare/politier/beslutsfattare låter egna intressen styra och inte tar del av andras kunskap, erfarenheter, önskemål och uttalade oro. Med böckerna vill jag uppmuntra alla som inte tror att det går att påverka kommande och pågående förändringar. Det gör det, men du måste lära dig att se igenom och förstå vilka underliggande drivkrafter du kämpar emot. Och alla ni beslutsfattare som utan risk för eget ansvar släpper iväg projekt som inte har en möjlighet att landa inom planerad budget eller på tid och som i många fall skadar de människor som skulle bli hjälpta av förändringen. Sluta med det, våga lyssna på andra, och ha mod att säga nej med kraft om du inte är övertygad! Om det känns svårt och mina ord inte räcker, tänk en stund på hur bra Nya Karolinska skulle kunna ha blivit!!

Summa summarum: jag skriver böckerna för att roa och också oroa.